PCB դասավորություն, PCB պատճեն, PCB հակադարձ

PCB Clone, PCB արտադրություն, SMT մշակում,

Տպագիր տպատախտակի հավաքում և զանգվածային արտադրություն

MCU Reverse, MCU Attack, IC Crack, IC-ի վերծանում

page_banner

MSP430 MCU CRACK

Shenzhen SiChi Technology Co., LTD.առաջարկում է MSP430F2013 չիպի վերծանում,ic clone բարձր հաջողության գործակիցով, ողջամիտ գնով, կարճ ժամանակով, բարձր արդյունավետությամբ:

MSP40F1101A, MSP40F1111A, MSP40F1121A, MSP430F1101,MSP430F1111, MSP430F1121, MSP430F1122, MSP430F1132,MSP430F122, MSP430F1222, MSP430F123, MSP430F1232,MSP430F133, MSP430F135, MSP430F147, MSP430F1471,MSP430F148, MSP430F1481, MSP430F149, MSP430F1491,MSP430F155, MSP430F156, MSP430F157, MSP430F167,MSP430F168, MSP430F169, MSP430F2001, MSP430F2002,MSP430F2003, MSP430F2011, MSP430F2012, MSP430F2013,MSP430F2101, MSP430F2111, MSP430F2112, MSP430F2121,MSP430F2122, MSP430F2131, MSP430F2132, MSP430F2232,MSP430F2234, MSP430F2252, MSP430F2254, MSP430F2274,MSP430F233, MSP430F2330, MSP430F235, MSP430F2350,MSP430F2370, MSP430F2410, MSP430F2411, MSP430F2418,MSP430F2419, MSP430F247, MSP430F2471, MSP430F248,MSP430F249, MSP430F2491, MSP430F2611, MSP430F2617,MSP430F2618, MSP430F2619, MSP4430F412, MSP440F413,MSP430F415, MSP430F417, MSP430F425, MSP430F4250,MSP440F4260, MSP430F4270, MSP430F435, MSP430F4351,MSP430F436, MSP430F4361, MSP430F437, MSP430F4371,MSP430F447, MSP430F448, MSP430F4481, MSP430F449,MSP430F4491, MSP30F4783, MSP430F4784, MSP430F4789,MSP430F4794